Obsługa prawna firm obejmuje kompleksowe wsparcie, zapewniające przedsiębiorcom możliwość bezpiecznego rozwoju i zwiększania konkurencyjności na rynku. Nasi eksperci są do dyspozycji klientów w następujących obszarach:

  • prawo spółek – obsługa prawna spółek realizowana jest w zakresie wszelkich spraw dotyczących tworzenia spółek i ich funkcjonowania ( zmiany w umowie spółki, tworzenie spółek, oddziałów i przedstawicielstw oraz ich kompleksowa obsługa), w tym  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego znajdującego się pod adresem prs.ms.gov.pl. lub  poprzez Portal Rejestrów Sądowych,
  • prawo gospodarcze – wsparcie podczas przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów handlowych, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,  nabycie odrębnych składników majątku przedsiębiorcy tworzenie spółek, oddziałów i przedstawicielstw oraz ich kompleksowa obsługa,
  • prawo pracy – obsługa prawna firm przy realizacji bieżących zadań związanych z prawem pracy,  asystowanie przedsiębiorcy podczas zatrudniania pracowników oraz redukcji zatrudnienia; przygotowywanie regulacji wewnątrzzakładowych, przygotowujemy dokumentację pracowniczą, dokonywanie audytów procedur i dokumentacji, reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi,
  • zagadnienia z zakresu własności intelektualnej i nowych technologii – doradzamy klientom, jak zarządzać prawami własności intelektualnej i związanym z nimi ryzykiem,
  • działania mające na celu stosowanie prawidłowych metod ochrony danych osobowych,
  • doradztwo prawne w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ocenę zgodności działań firmy w kontekście ochrony konkurencji i konsumentów,
  • doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacji.