Rozliczamy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) oraz osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach świadczonych usług:

  • dokonujemy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzimy ewidencję wyposażenia,
  • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzimy ewidencje VAT,
  • sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do urzędów skarbowych,
  • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.