Prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową. W świadczonych usług oferujemy:
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
  • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
  • prowadzenie akt pracowniczych wraz z niezbędną dokumentacją,
  • rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego),
  • sporządzenie rozliczenia ZUS i do urzędów skarbowych (PIT4R, PIT-11),
  • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
  • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami.